RENHOLD BEDRIFT

Vi skal være til nytte for våre kunder ved å være troverdige, motiverte og aktive leverandører av renholdservice.

Kommunikasjon med våre kunder er vår viktigste vei til godt kvalitetsnivå.

Kontor renhold:

Hovedrengjøring
Periodisk renhold
Trappevask
Vindusvask inne/ute
Vask av firmaleiligheter
Flyttevask
Rengjøring etter bygg
Behandling av gulv med polish / boning
Kantineservice

Ring og bestill befaring i dag!
+47 411 65 750

Kontakt oss

Brakk oss på