OMM OSS

G&I Renhold skal være til nytte for våre kunder gjennom å være seriøse, oppdatert, motiverte og aktive.

Vi arbeider i Oslo og Akershus kommune.
Vi er en seriøs forretningspartner og arbeidsgiver.
Kommunikasjon med våre kunder er vår viktigste vei til godt kvalitetsnivå.
Vi er oppdatert i systemer og teknologi, og besitter nødvendig renholdsfaglig kompetanse.
Vi er aktiv og har kort responstid og gode oppfølgingsrutiner.
Våre engasjerte ansatte tar ansvar for kunden på alle nivåer. Vi bryr oss.
Vi har kapasitet til å gjennomføre store og komplekse renholdsoppdrag.
Vi er en arbeidsgiver med lavt sykefravær og turnover blant ansatte. Dette gir stabilitet og forutsigbarhet for våre kunder.

Ring og bestill befaring i dag!
+47 411 65 750

Kontakt oss

Brakk oss på